O gimnazjum - ogólnie .

Nazwa gimnazjum pochodzi od łacińskiej nazwy gymnasium "miejsce służące gimnastyce". Gimnazjum istnieje od czasów starożytnej Grecji. Był on tam obiektem sportowym, poźniej zbierali się w nim uczeni i filozofowie.

W XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku celem kształcenia w gimnazjum było przygotowanie kandydatów do służby państwowej i korpusu oficerskiego.

Pierwsze gimnazjum w Polsce powstało w 1519 roku. Szkoła ta nazywana była Akademią Lubrańskiego lub Kolegium Lubrańskiego. Nie było to jednak gimnazjum w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż od uniwersytetu różniła się jedynie brakiem prawa do nadawania tytułów naukowych. Ponieważ gimnazjum utożsamiano z nazwą szkoły średniej o różnym profilu, wiele z nich osiągnęło poziom tzw. gimnazjów akademickich.

Kolejnym etapem w powstawaniu gimnazjów na ziemiach polskich była reforma systemu edukacji z roku 1932. Wówczas przeprowadzano tzw. małą maturę. W 1948 roku zastąpiono owe gimnazja szkołami stopnia licealnego.

Obecnie Gimnazjum w Polsce to obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce od 1999 roku. Uczęszcza do niego młodzież w wieku od 13 - 16 lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim testem gimnazjalnym od którego wyników należy wybór dalszej szkoły.

W programie gimnazjum występują określone programy nauczania. Gimnazjaliści uczą się m.in. języka polskiego, dwóch języków obcych nowożytnych, biologii, chemii, historii, WOS-u, matematyki, geografii, muzyki, techniki, plastyki, informatyki, religii lub etyki.

Po zakończeniu gimnazjum absolwent dostaje wykształcenie podstawowe. Czasem błędnie się mówi "wykształcenie gimnazjalne" - jest o tyle błędne, iż jest to nauczanie podstawowe i obowiązkowe.

W gimnazjum występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: premiowane i zakończenia gimnazjum. Świadectwo ma wymiar A4 i jest drukowany na pomarańczowym papierze.

Dlatego nie zwlekaj i zapisz się na kursy gimnazjalne .

Profesjonalne reklama płock stron internetowych

Profesjonalna klimatyzacja daikin do twojego domu.

Skuteczne odszkodowania powypadkowe za uszczerbek na zdrowiu.

Profesjonalna klimatyzacja daikin do twojego domu.

Profesjonalne kable światłowodowe dla twojej firmy.

Zapisz się na wolontariat poznań sportowy.

Najlepsze katalizatory pruszków do twojego samochodu.

Zapraszamy na wycieczki dla seniorów poznań

Profesjonalne reklama stron internetowych w google